Essay About Pagkasira Ng Kalikasan

Kung ikukumpara natin ang kalikasan midday at ngayon, mapapansin natin ang ilang pagbabago na nagaganap sa ating ang kalikasan natin ay sagana sa mga likas na yaman, maraming puno, sari8wang hangi8n, magandang kapaligiran, tanawin at malinis na dagat at ngayontayo ay namumuhay wsa isang kalikasan na animoy bangungot na kikitil sa sanlibutan at walang buhay na kapaligiran.Pansinin ninyo a gating ilog, dibat napakarumi na nito? Pagsunod batas na dapat nati8ng ang sinuman upang kalikasan maibalik sa I nitong anyo at ganda! Imbis na gawing halimbawa ang nangyari hindi natinag ang iba na patuloy pa rin sa paglalapastangan sa inang kalikasan. At malamang magkaroon ng delubyo kapag tuluyang ang kalikasan tayong mga tao magdurusa.

Sa batas na dapat nati8ng sundin ang sinuman upang kalikasan natiy maibalik sa I nitong anyo at ganda! Imbis na gawing halimbawa ang nangyari tila hindi natinag ang iba na patuloy pa rin paglalapastangan sa inang kalikasan. At malamang magkaroon ng delubyo kapag tuluyang nasira kalikasan tayong mga tao magdurusa.

Related Posts